Bitsec: spam

this page in english

Siden november 2004 har vi merket at domenet bitsec.no brukes som avsenderadresse for spam og/eller virus. Dette er dessverre veldig lite man kan gjøre med. Eneste mulighet vi har er å rette søksmål mot den/de skyldige, men reelt sett er dette vanskelig.

Hvis du vil hjelpe kan du sende (alle) headerene på mailen du fikk til spam@bitsec.no. De ser gjerne slik ut.

For å finne ut hvem som har sendt deg spam må du se på Recieved-headerene på hver enkelt epost. I praksis er anbefalt fremgangsmåte å finne ut hvilket IP-nett den kom fra (Samspade.org har et verktøy for dette), og så rette eventuelle klager til de som er oppført som kontaktperson eller eventuell abuse-adresse der.

Nyttige linker
- Tracking spam
- Tracking spam (mindre teknisk)

Ta gjerne kontakt på spam@bitsec.no for mer informasjon.